1396-06-07

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی قوائدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد. حقوق خصوصی مجموعه […]
1396-06-02

حضانت فرزندان

کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد، میتواند طفل را از ملاقات و معاشرت با افرادی که حق ملاقات ندارند، منع کند. اما نمیتواند کسانی […]
1396-05-31

رفع تصرف عدوانی

ممکن است شخصی در یک برهه زمانی، ملکی را در تصرف خود داشته باشد، اما شخص دیگری بدون رضایت او و بصورت غیر قانونی ملک را […]
1396-05-29

حقوق شهروندی

شخصی در یک جامعه از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. امروزه اگر بخواهیم در دنیا، کشوری را به لحاظ […]
1396-05-23

رشاء و ارتشاء

موضوع این مقاله در خصوص رشاء و ارتشاء در قوانین فعلی ایران می باشد. رشاء یا رشوه دادن را می توان به معنی (دادن وجه، مال […]
1396-05-19

دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور

به استناد ماده 15 قانون حمایت از خانواده، هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار […]
1396-05-19

اثبات مالکیت ملک

اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک بصورت رسمی ثبت نشده باشد، طبیعتاً سند رسمی نیز ندارد. حال اگر در مورد مالکیت اینگونه املاک اختلاف […]
1396-05-17

تفاوت دادگاه با دادسرا

برای انجام وظایف قوه قضائیه دادگستری هایی تشکیل می شود که بتوانند به بهترین شکل احقاق حق کرده و به تخلفات رسیدگی کنند. دادگستری محل انجام […]
1396-05-16

ابطال سند رهنی

سند رهنی یک سند رسمی محسوب میگردد که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به […]
1396-05-16

حضانت

وفق ماده 40 قانون حمایت از خانواده، هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از […]
1396-05-16

تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه

ماده 511 قانون مجازات اسلامی که بر اثر گسترش اعمال تهدید آمیز نسبت به هواپیما و وسایل نقلیه مشابه تصویب شده است، استحضار میدارد: هر کس […]
1396-05-16

شرایط حقوقی جزایر سه گانه

موضوع اساسی در بحث جزایر سه گانه حاکمیت ایران بر خلیج فارس از زمان حضور انگلیسی ها در این جزایر است و تصاحبی که بر اساس […]