وکیل

نحوه وصول مهریه
1396-05-15
وکیل حقوقی
1396-05-15

وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری چه حقوقی و چه حقیقی، به موجب اجرای عقد وکالت برای انجام کاری مأمور و نایب موکل خود می‌شود. وکیل به مشتریان خود مشاوره حقوقی می دهد و در برخی موارد به عنوان نماینده آنها در مسیر حقوقی و قضایی عمل می کنند.

وکیل یاری دهنده عدالت است. وکلا پیوسته نقش برجستهای در اجرای عدالت داشته اند و از همین رو اختیاراتی به آنها داده شده و تکالیفی بر عهده آنها گذاشته شده است. محاکم نمیتوانند نسبت به وکیل از آن جهت که نمایندگی موکل را بر عهده گرفته و به او یاری میرساند بی تفاوت باشند یا حتی او را طرف دعوا بشمار آورند. بلکه در راه وظیفه اجرای عدالت که قانون به او داده است وکیل را باید در هیات دادگستری همکار خود بدانند. پیرو این ویژگی که برای وکیل شناخته شده تکالیف و حقوقی نیز برای او ایجاد شده است. حق این که دادگاه اظهارات او را هر اندازه که برای بیان مدافعاتش لازم باشد بشنود. در محدوده مقررات حاکم بر حوزه قضایی میتواند دستمزد خود را دریافت نماید. حق دارد طرز به کارگیری وقت خود را تنظیم کند و مثل یک محکوم به اعمال شاقه از یک دادگاه به دادگاه دیگر نرود و از یک جلسه بازپرسی به جلسه کارشناسی نشتابد بلکه امکان آن را داشته باشد وقت خود را طوری تقسیم کند که بتواند از حقوق موکلش دفاع کند.

وکیل دادگستری نباید مسؤولیت هایش را از یاد ببرد و حق ندارد برای سوء رفتارهایی که امروزه در خیلی از اعضای جامعه ی وکلا مشاهده می شود، مظلوم نمایی و فرافکنی بکند، ولی واقعیت این است که او برای انجام مطلوب وظایفش، نظام تقنینی برآمده از انتخابات آزاد که بر مصوبات اش واقع بینی، خرد جمعی و احترام به حقوق شهروندی حاکم باشد، لازم دارد. نظام قضایی مستقل، پاک و متخصص لازم دارد. نظام صنفی جامع، کارآمد و قاطع لازم دارد. این ها اصلی ترین امکانات و ابزار دفاع مطلوب از حق و اجرای عدالت از سوی وکیل دادگستری به شمار می روند.

وکیل ما با دارا بودن 12 سال سابقه کار در عرصه های مختلف اعم از حقوقی، کیفری، خانوادگی و ملکی میتواند بهترین گزینه برای شما عزیزان باشد. شما میتوانید با تماس با دفتر وکالت ما جهت اخذ نوبت برای مشاوره رایگان اقدام نمایید.

وکیل