وکیل دادگستری در ترکیه

نواقص عقد وکالت
1397-02-21
وکیل دادگستری در آلمان
1397-03-04

طبق قانون وکالت ترکیه در هر شهرستان (ولایت) که حداقل ۱۵ نفر وکیل داشته باشد یک کانون تشکیل می شود و فعلاً در مجموع ۶۷ ولایت، ۳۵ کانون تشکیل شده است. بزرگترین کانون های ترکیه از حیث تعداد وکلای اول استانبول است و بعد آنکارا، و در درجه سوم ازمیر. هر یک از این کانون ها دارای رئیس و هیات مدیره و تشکیلات مستقل هستند.

قانون فعلی ترکیه به شماره ۳۴۹۹ درسال ۱۹۳۸ میلادی به تصویب رسید، ولی بعد از ۲۵ سال تشخیص داده شد که این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی ترکیه تطبیق نمی کند، لذا در سال ۱۹۶۳ میلادی رئیس کانون وکلای آنکارا کنگره ای با حضور نمایندگان کلیه کانون های ترکیه تشکیل داد و در مدت سه روز طرح جدید قانون وکالت که قبلاً از طرف کانون های آنکارا و استانبول تهیه شده بود مطرح و مورد بحث قرار گرفت و پس از تصویب، از طرف وزیر دادگستری به مجلس، تصویب گردید، و چون اکثریت وکلای مجلس ملی و مجلس سنای ترکیه را وکلای دادگستری تشکیل می دادند لایحه مذکور جزو اولین لوایحی بود که به تصویب رسید.
انتخاب رئیس کانون مستقلاً و جداگانه انجام می شود تجدید انتخاب رئیس کانون و کلا به دفعات مکرر و قانوناً بلامانع است ولی طبق عرف و مرسوم کانون های ترکیه هر رئیس کانون بیش از سه دوره (مجموعاً شش سال) به مدیریت ادامه نمی دهد و در پایان شش سال شخصاً و رسماً از داوطلب شدن خودداری می کند و اگر هم به ریاست کانون انتخاب شد این سمت را قبول نمی کند. چنانچه رئیس کانون وکلا بخواهد از سمت خود استعفاء دهد موضوع در هیات عمومی مطرح شده و در صورتی که مورد تصویب قرار نگیرد نمی تواند سمت خود استعفاء دهد. در صورت فوت رئیس نیز هیات عمومی در جلسه فوق العاده یک نفر دیگر را به ریاست انتخاب می کنند.

شرایط اخذ پروانه وکالت در ترکیه مثل قانون ایران است. دوره کار آموزی دو سال می باشد. برای تعداد وکلا در حوزه های مختلف حد نصابی نیست و متقاضیان پروانه وکالت تقاضای خود را به کانون می دهند و پس از تکمیل پرونده متقاضی اگر تقاضا قبول شد دوران کار آموزی آغاز می گردد. پس از طی دوره کار آموزی، در روز معین کلیه اعضای هیات مدیره با لباس رسمی وکالت در کانون حاضر می شوند و در روی صندلیهای مخصوص خود جلوس می کنند. وکالت تسخیری در ترکیه مجانی و بلاعوض انجام می شود اما چون تعداد دعاوی جزائی زیاد نیست، و شمار وکلای استانبول و آنکارا هم به تناسب تعداد دادگاه ها و پرونده ها زیاد است بنابراین به هر وکیل دادگستری در ظرف سال، بیش از یک یا دو پرونده تسخیری رجوع نمی شود که البته مشکل و مسئله ای برای وکیل ایجاد نمی کند.

به موجب ماده ۱۶۸ وکیل می تواند با موافقت موکلش هر نوع قرار داد راجع به حق الوکاله منعقد نماید ودر غیر این صورت موکلین مجبورند طبق تعرفه مصوب کانون حق الوکاله وکیل را بپردازند .
سایر احکام مربوط به حق الوکاله در قانون ترکیه تقریباً شبیه قانون ایران است. فقط در ماده ۱۷۱ قید شده است که اگر موکل اقساط حق الوکاله را در مواعدی که در قرارداد ذکر شده است نپردازد، وکیل می تواند از وکالت او استعفا دهد و موکل حق استرداد آنچه را که پرداخته است ندارد. مسئولیت ناشی از استعفای وکیل به عهده موکل است.

وکیل دادگستری در ترکیه