مراحل درخواست تخلیه

ماده 13 قانون صدور چک
1396-05-15
مطالبه مهریه
1396-05-15

مرجع درخواست تخلیه در مورد اسناد عادی مجتمع شورای حل اختلاف محل وقوع مورد اجاره است. رسیدگی به درخواست تخلیه موضوع ماده ٢ قانون موجر و مستاجر از سال ٧۶ بدون رعایت تشریفات دادرسی مدنی و فوری و بدون تعیین وقت به عمل می آید. لازم به ذکر است که شما عزیزان میتوانید با مشاوره رایگان این دفتر وکالت در انجام امور ملکی خود آسوده تر قدم بردارید.

رییس حوزه پیش صدور دستور تخلیه باید مالکیت موجر را احراز کند. اجرای دستور تخلیه صادره وسیله مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مامور، ابلاغ و اجرا می گردد. به اسناد ماده ۶ آیین نامه مامور مکلف است ظرف ٢۴ ساعت نسبت به ابلاغ دستور تخلیه اقدام و مهلتی که مستاجر برای تخلیه دارد ٣روز میباشد.
ضمانت اجرای عدم رعایت این مواعد از جانب قضات یا مامورین مجازات انتظامی یا اداری است. شایان ذکر است موجر قبل از اجرا میبایست مبلغ ودیعه مستاجر به صندوق دولت واریز نماید.

گفتنی است که شما عزیزان برای صحبت حضوری با وکیل پایه یک دادگستری باید با دفتر تماس گرفته و وقت مشاوره خود را با مشاور حقوقی ما تایین نمایید.

مراحل درخواست تخلیه