طلاق توافقی

وکیل آنلاین
1396-06-23
قانون برای کارگر پاره وقت
1396-06-31

در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، می بایست با مراجعه به سایت عدل ایران درخواست خود را ثبت کنند. یا با مراجعه به دفتر خدمات قضایی نسبت به ثبت درخواست طلاق توافقی اقدام نمایند.
در صورتی که طرفین قبلاً در سامانه ثنا ثبت نام نموده باشند، نیازی به ثبت نام مجدد ندارند. در غیر اینصورت در ابتدای امر برای ثبت درخواست طلاق توافقی می بایست در سامانه ثنا جهت انجام امور ابلاغ اوراق قضائی ثبت نام نمایند. پس از ثبت درخواست طلاق توافقی بوسیله دفاتر خدمات قضایی به دادگاه محل اقامت زوجین ارسال و ظرف 48 ساعت ارجاع و تعیین شعبه میگردد و از طریق پیام کوتاه به طرفین ابلاغ میشود، و طرفین با مراجعه به سایت عدل ایران و مشاهده ابلاغیه خود به شعبه مراجعه می نمایند.

دادگاه موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جهت اخد تصمیم متقضی به دادگاه ارسال می کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروع مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
در صورتی که طرفین با شرایط مقرر بر طلاق توافقی مصر و پافشاری کنند، دادگاه بر اساس توافقات فی مابین نسبت به کلیه حقوق مالی زوجه اعم از مهریه، اجرت المثل، نفقه و جهیزیه و همینطور حضانت فرزندان و میزان نفقه آنان بر اساس شرایط مقرر فی مابین اتخاذ تصمیم می نماید. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بوسیله پیام کوتاه، به طرفین ابلاغ میشود.
با مراجعه به سایت عدل ایران حکم گواهی عدم امکان سازش مشاهده نمایند. در صورتی که طرفین نسبت به حکم صادره اعتراضی نداشته باشند، در ذیل دادنامه با اسقاط حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از حق خود صرف نظر می نمایند و مدیر دفتر با اعلام قطعیت دادنامه طرفین را برای اجرای صیغه طلاق به دفترخانه راهنمایی و دلالت می نماید. گواهی عدم امکان سازش از تاریخ صدور دارای سه ماه اعتبار می باشد و در صورتی که یکی از طرفین در این مدت 3 ماه در دفترخانه حاضر نگردد، ابطال میگردد. در صورت عدم حضور یکی از طرفین دادگاه نمیتواند وی را مجبور به حضور در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق توافقی نماید.

طلاق توافقی