طلاق به درخواست زوجه

مطالبه مهریه
1396-05-15
کلاهبرداری
1396-05-15

باسلام خدمت بینندگان این ویدیو. موضوع این ویدیو در خصوص مواردی است که زن میتواند بدون اجازه شوهر از دادگاه درخواست طلاق کند.

به استناد ماده 30-11 قانون مدنی، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجیت بشود، زوج میتواند در دادگاه اقامه دعوا بنماید و در صورت اثبات عسر و حرج، دادگاه زوج را ملزم به طلاق میکند. در صورت عدم حضور زوج، از طرف دادگاه مامور در دفتر خانه حاضر و ذیل دفتر طلاق را امضا میکند.
موارد عسر و حرج به تبصره ماده 30-11 عبارت است از: ترک زندگی خانوادگی زوج به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در یک سال، ابتلا زوج به اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی بصورتی که قابل ترک نباشد و یا در مدتی که دادگاه معین میکند زوج نسبت به ترک اقدام نکند، در مواردی که زوج محکوم به حبس از 5 سال و بیشتر میشود، در مواردی که زوج مرتب زوجه را مورد ضرب و شت قرار میدهد یا سوء رفتار زوج بصورتی که برای زوجه قابل تحمل نباشد، ابتلا زوج به بیماری های صعب و العلاج که زندگی مشترک را مختل میکند.

باتشکر از اینکه با ما همراه بودین. شما عزیزان میتوانید با تماس به دفتر وکالت ما و یا طرح سوال در انجمن، از وکیل و مشاور حقوقی ما مشاوره رایگان بگیرید.

طلاق به درخواست زوجه