رشاء و ارتشاء

دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور
1396-05-19
حقوق شهروندی
1396-05-29

موضوع این مقاله در خصوص رشاء و ارتشاء در قوانین فعلی ایران می باشد. رشاء یا رشوه دادن را می توان به معنی (دادن وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مامورین دولت یا کارکنان شاغل در نهاد های عمومی و سایر افراد مذکور در قوانین برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها) و ارتشاء یا رشوه گرفتن را به معنی (اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال از سوی ماموران دولت یا کارکنان مشاغل در نهاد های عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها) دانست.

در مورد موضوع قابل گذشت بودن جرم رشاء و ارتشاء، باید بگوییم که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (مصوب سال 1367 و نیز ماده 727 قانون تعزیرات مصوب سال 1357) ذکری از قابل گذشت بودن این جرائم به میان نیاورده اند. بنابراین این جرائم را باید زمره جرائم برخوردار از ماهیت عمومی و غیر قابل گذشت دانست، و گذشت شاکی را تنها به عنوان یک کیفیت مخففه محسوب کرد.
عناصر مادی این دو جرم را میتوان در سه ماده زیر جستجو کرد:
1- ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367
2- ماده 592 قانون مجازات اسلامی
3- ماده 590 قانون مجازات اسلامی

ممنون از اینکه در این مقاله با ما همراه شدین. شما میتوانید برای مشاوره رایگان در عرصه های مختلف اعم از حقوقی، کیفری، خانوادگی و ملکی با وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ما با دفتر تماس گرفته و نوبت خود را رزرو کنید. همچنین میتوانید با طرح سوال در انجمن همین سایت سوالات خود را از وکیل مجرب ما جویا شوید. پس با ما تماس بگیرید.

رشاء و ارتشاء