دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور

اثبات مالکیت ملک
1396-05-19
رشاء و ارتشاء
1396-05-23

به استناد ماده 15 قانون حمایت از خانواده، هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود، مگر آنکه دادگاه صلاحیت دار ایرانی، این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کنند.
ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج، با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری ها معرفی می شود، امکان پذیر است.

ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه های ایران مراجعه نماید.
رویه قضائی محاکم خانواده ایران در مقام رسیدگی کننده به تقاضای تنفیذ احکام صادره از محاکم بیگانه و از جمله حکم طلاق بر آن است که بدون صدور دستور اجرا وارد ماهیت دعوا شده و به تقاضای خواهان تنفیذ حکم طلاق، وفق قوانین ایران رسیدگی کرده و حکم مورد درخواست را قرینه ای برای حکم خود فرض می کنند و پس از رسیدگی ماهیتی، مبادرت به صدور رای می نمایند و البته نظر مخالف هم وجود دارد. بنابراین محاکم ایران در مقام شناسایی حکم، وارد ماهیت شده و پس از احراز و مطابقت حکم با قوانین ایران آن را شناسایی و دستور اجرای آن را صادر می نمایند.
باتشکر از اینکه ما را در این مقاله همراهی کردین. شما میتوانید با مراجعه به دفتر ما و صحبت حضوری با وکیل و مشاور حقوقی ما از مشاوره رایگان بهره مند شوید. لازم به ذکر است که حق الوکاله در این دفتر وکالت به صورت اقساطی و پایان کار می باشد.

دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور