درخواست تامین خواسته

سرقفلی
1396-05-15
عقد وکالت
1396-05-15

باسلام خدمت بینندگان این ویدیو. موضوع این ویدیو در خصوص درخواست تامین خواسته میباشد. درخواست تامین خواسته طبق ماده 108 آیین دادرسی مدنی خواهان میتواند ضمن تقدیم دادخواست یا در زمانی که پرونده در جریان دادرسی است، تا زمانی که حکم قطعی راجع به موضوع اصل دعوا صادر نشده باشد، از دادگاه درخواست تامین خواسته کند.

در سه مورد دادگاه مکلف است که بدون پرداخت خسارت احتمالی تامین خواسته را صادر کند:
– دعوا مستند به سند رسمی باشد.
– دعوا مستند به اوراق تجاری وا خواسته شده از قبیل چک و سفته باشد.
– دعوا خواسته را در معرض تهدید قرار دهد.

و مورد دیگر، در صورتی که خواهان خسارت احتمالی را تودی کند به صندوق دادگستری، دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است.
در خیلی از موارد است که برای اجرای تامین خواسته میتوانیم درخواست کنیم که تامین خواسته و توقیف اموال یا دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال قبل از ابلاغ به خوانده، اجرا شود که این امر بسیار متداول است، فقط به خاطر اینکه خواسته در معرض تهدید قرار نگیرد.

باتشکر از همراهی شما. شما میتوانید با تماس به دفتر وکالت ما، از وکیل و مشاور حقوقی ما مشاوره حقوقی بگیرید.

درخواست تامین خواسته