حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حضانت فرزندان
1396-06-02
پیش فروش مشارکت در ساخت
1396-06-12

حقوق عمومی قوائدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد. حقوق خصوصی مجموعه قوائدی می باشد، که حاکم بر روابط افراد است. مانند: روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر.

تفاوت بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تفاوت بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است.
بعضی از اندیشمندان تعریف هایی جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از:

قوائد حقوق عمومی امری است
یعنی اشخاص، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است. در این میان بسیاری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است.

هدف قوائد حقوق عمومی حمایت از منافع جامعه است
یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است. اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است. البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است.

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت
هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است. در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است. درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند. هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست، روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است.

پس، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت: قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند.
ممنون از اینکه ما را در این مقاله همراهی نمودید. شما عزیزان میتوانید جهت مشاوره رایگان حقوقی با دفتر تماس گرفته و مستقیم با وکیل ما صحبت کنید. همچنین میتوانید جهت مشاوره حضوری با تماس به دفتر ما نوبت خود را رزرو کنید. پس با تماس بگیرید.

حقوق عمومی و حقوق خصوصی