حقوق شهروندی

رشاء و ارتشاء
1396-05-23
رفع تصرف عدوانی
1396-05-31

شخصی در یک جامعه از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. امروزه اگر بخواهیم در دنیا، کشوری را به لحاظ دموکراسی محک بزنیم باید آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری آن و همینطور نحوه چگونگی رعایت حقوق شهروندی در آن را توجه کنیم.

مانع نخست در اجرای منشور حقوق شهروندی نبود پیش بینی لازم برای برخورد قانونی با اشخاص دستگاه هایی است که از اجرای آن ممانعت میکنند، و تفسیرهای مختلفی که دایره قوانین را باز میکند در کنار مشخص نبودن مرجع تشخیص اصلی قانون اساسی و حقوق شهروندی به صورت شفاف، و تعبیر تفسیرهای مختلف و متفاوت از اصول که میتوان از دیگر موانع قانونی برای اجرای حقوق شهروندی دانست.
اهمیت حقوق شهروندی به آن درجه است که در سند چشم انداز 1404 نیز تاکید شده که جامعه در افق 20 ساله باید به سوی جامعه ای توسعه یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی حرکت کند و همچنین بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتمائی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتمائی و قضایی تاکید شده است. به طوری که هر فرد ایرانی در سال 1404 باید از رفاه ملی، امنیت ملی و تولید ملی برخوردار باشد. این در حالی است که موضوع حقوق شهروندی در سیاست کلی برنامه پنجم توسعه که دی ماه 1387 توسط رهبر انقلاب به رئیس جمهور وقت ابلاغ شده و مورد تاکید قرار گرفته است.

آنچه که روشن است، در مرحله اول باید قوانین را براساس قانون اساسی و آنچه حقوق بشر که در برگیرنده کلیه حقوق شهروندان است همراه با ضمانت اجرای کافی و البته بسیار شفاف که جای هیچگونه تفسیر خلاف قانون که باعث باز شدن دایره قوانین و عملکرد ها گردد، تدوین گردد و مراجع مراجع تضمین ان ضمانت اجرای آن را نیز مشخصا تعیین کنند و در مرحله بعد اشنایی افراد یکایک جامعه با حقوق خود که بوسیله قانون برای آنان مشخص گردیده که کلیه شهروندان از آن به طور مساوی نیز بهره خواهند بود، و باید از همان دوران اولیه اموزش به آنان آموخت تا اشخاص با حقوق خود در جامعه اشنایی کامل داشته باشد.
هر شهروندی باید بتواند از حقوق مالکیت خود به گونه ای که به خود یا دیگران یا جامعه ضرر نرساند برخوردار باشد مالکیت شرعی و قانونی را نمیتوان از شهروندان سلب کرد مگر به حکم قانونی دادگاه صالح و بنا به ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه. رسول خدا فرموده: احترام مال مومن، همچون احترام خون اوست.
ممنون از اینکه در این مقاله با ما همراه بودین. شما میتوانید جهت مشاوره حقوقی با وکیل مجرب ما بصورت حضوری، با دفتر تماس گرفته و نوبت خود را رزرو کنید. همچنین میتوانید در انجمن این سایت سوال خود را مطرح کرده تا یکی از بهترین وکیل حقوقی ما جواب پرسشتان را بدهند.

حقوق شهروندی