حضانت

تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه
1396-05-16
ابطال سند رهنی
1396-05-16

وفق ماده 40 قانون حمایت از خانواده، هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم، بازداشت می شود.
وفق ماده 22 آیین نامه قانون صد را که بر اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین گردیده استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرائی ویژه آن را تشکیل دهد، و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام نماید.

هرگاه یکی از والدین از انجام تکالیف خودداری کند، در این صورت طبق ماده 1172 قانون مدنی الزام به تکلیف می شود، در صورتی که الزام موثر نباشد به هزینه پدر یکی از دیگر ابوین یا شخص ثالث، عمل حضانت را انجام می دهد. و ماده 1173 قانون مدنی و ماده 13 قانون حمایت از خانواده در مورد عدم مواظبت طفل علاوه بر مسئولیت حقوقی و جزائی که بر متخلف تحمیل می شود، ممکن است حضانت وی نیز ساقط گردد.
ضمانت اجرای جزائی حضانت از اجرای حکم در ماده 633 قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است و شخص که مانع از اجرای حکم گردد به حبس محکوم خواهد شد.

ممنون از شما که در این مقاله ما را همراهی کردین. شما عزیزان میتوانید جهت مشاوره رایگان بصورت حضوری با دفتر تماس گرفته و نوبت خود را جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری ما رزرو کنید.

حضانت