جعل کارت پایان خدمت

مهریه تا 110 سکه
1396-07-04
جرم در فضای مجازی
1396-07-13

ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 (اصلاحی 68/9/8) عمل کسانی را که به وسیله اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت یا کارت معافیت و استفاده از شناسنامه دیگران یا گواهی خلاف واقع و نظایر آنها موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند مستوجب حبس از یک تا پنج سال و در صورتی که عمل جعل تاثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مستوجب سه ماه تا سه سال حبس و یک تا ده سال انفصال دانسته است.

بدین ترتیب به نظر می رسد که در حالت اول باید عملاً معافیت به فرد مورد نظر اعطا شده باشد، ولی در حالت دوم صرف جعل چیزهای مورد اشاره هر چند که منتهی به نتیجه منظور نیز نگردد کفایت میکنند. ماده 61 قانون مورد اشاره پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و نمایندگان شوراها و انجمن های اسلامی را، در صورت ارتکاب جرایم مذکور، مستحق انفصال دائم و حبس از سه تا هفت سال دانسته است.
به موجب تبصره ماده 61 (هرگاه به موجب قوانین جاری اعمال ارتکابی مذکور در دو ماده 60 و 61 عناوین دیگر داشته باشد، در این صورت به کیفر اشد همان عناوین محکوم می شوند).

بدین ترتیب بنظر میرسد که جعل گواهی پزشکی از این پس مشمول ماده 538 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و نه مواد 60 و 61 فوق الاستعار خواهد بود.
در مورد فرار از خدمت نظام وظیفه ماده 58 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب سال 1376 نیز قابل ذکر است که به موجب آن (هر نظامی که در ارتباط با وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی به ناحق فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه هست در لیست مشمولان ذکر نگردد، چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت برای مرحله دوم محکوم می شود).
در صورتی که مرتکب از پزشکان یا متخصصان شاغل در نیروهای مسلح باشد، طبق ماده 56 عمل خواهد شد. باتشکر از توجه شما عزیزان، شما میتوانید دیگر مقالات ما همچون غصب و خلع ید را نیز مطالعه نمایید.

جعل کارت پایان خدمت