جرم شناختی تروریسم

اثبات نسب
1396-07-18
انصاف و حقوق
1396-07-26

پدیده تروریسم در جهان در حال گسترش است. این پدیده مخصوصاً از آغاز ربع آخر قرن بیستم میلادی شدیداً فراگیر شده است. فراگیر شدن تروریسم بدان علت است که برای تروریست ها، اقدامات تروریستی نتایج مطلوبی را به ارمغان می آورد. آنها در نتیجه عملیات های تروریستی، امتیازات بزرگ از جمله امتیازات سرزمینی را از طرف مقابل خود که عمدتاً دولت ها هستند، به دست می آورند.

تروریسم، به معنى (ترس و ترساندن) است. در لغت نامه‏ى دهخدا، تروریسم به معناى (اصول حکومت وحشت و فشار) اصول حکومتى که در فرانسه‏ى حد فاصل سالهاى 1793 و 1794 حاکم بود، آمده است. تروریسم یکی از واژه هایی است که امروزه در ادبیات سیاسی جهان کاربرد بسیار گسترده ای یافته است. از واژه ترور تعاریف متعددی بعمل آمده است، و افراد مختلف تعاریف متعددی از آن بدست آورده اند.
یکی از خصلت هایی که در بسیاری از گروه های تروریستی رواج دارد، مساله فراکنی شخصیتی است. بدین معنا که فرد نکات منفی شخصیتی خود را به محیط اطراف خود نسبت می دهد و با حمله به دشمن، آنان را سپر بلای زشتی ها قرار می دهد. عبارت (ما مسئول مشکلاتمان نیستیم، آنها سبب مشکلات ما هستند)، از نظر روانی توجیه مناسبی است از آنچه در زندگی آنها اتفاق افتاده است و این حالت را می توان به طور بارز در وجود کاریزماهای ویرانگری چون هیتلر یافت.

تروریسم روشی است که ریشه در نارضایتی های سیاسی داشته که در خدمت عقاید، باورها، دکترین و ایدئولوژی های مختلف برای مشروع انگاشتن توسل به خشونت و تداوم آن قرار می گیرد. می توان با قاطعیت گفت که همه ایدئولوژی های ملی، انقلابی، دینی و دفاع سرزمینی منجر به ایجاد تروریسم شده اند. تروریسم با مسائل سیاسی پیوند بسیار نزدیکی دارد، برای نمونه بسیاری از احزاب و جنبش های سیاسی وجود دارد که از این گونه گروه ها برای تحت فشار قرار دادن دولت حمایت می کنند یا مواردی وجود دارد که یکی از شاخه های حزب سیاسی به یک گروه تروریستی تبدیل می شود. چنانچه گروه های سیاسی در یابند امکان انجام تغییرات مورد نظر را در حکومت نداشته یا هیچ روزنه ای برای دستیابی به قدرت نیابند و یا اهداف و آرمان هایشان از سوی دولت سرکوب می گردد، قطعاً به تروریسم متوسل خواهند شد.
علاوه بر سیاست های داخلی، سیاست بین المللی نیز باعث بروز تروریسم می گردد. جهانی شدن خود مساله ای است که باعث ظهور گروه های تروریستی بسیاری با بهانه مقابله با استیلای غرب شده است. مضافاً اینکه پیشرفت در تکنولوژی، قابلیت تحرک گروه های تروریستی را بالا برده و آنها راحت تر می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، مبادرت به انتقال مواد و تجهیزات لازم برای تحقق اهداف خود در میان مرزها کنند. کشورهایی که در اثر مسائل اقتصادی، جنگ یا اغتشاش داخلی، ضعیف هستند و در نتیجه امکان اعمال کنترل موثر بر امنیت و ثبات داخلی خود را ندارند، تبدیل به بهشت امنی برای گروه های تروریستی می شوند همانگونه که افغانستان برای گروه القاعده بود. درگیریهای داخلی طولانی و بی ثباتی داخلی باعث سیل آوارگان و پناهندگان می گردد که تروریستها به راحتی می توانند در میان آنها خود را پنهان کنند.
فقر یکی از عوامل ایجاد جرم در هر جامعه ای است. هنگامی که جوانان امکانات مالی و معیشتی مناسب ندارند، توسل به اقدامات نامشروع امری سهل تر می گردد. با این حال مطالعات نشان می دهد، فقر به تنهایی دلیل تروریسم نیست. اما امکان وقوع آن در کشورهای در حال توسعه و با اقتصاد ضعیف بسیار بیشتر از سایر کشورهاست. هر گونه تغییر در اقتصاد که بر زندگی عادی عموم مردم تأثیر گذارد و نوعی بی ثباتی یا فشار را بر مردم وارد آورد، احتمال توسل مردم به طرق خشونت آمیز برای میل به اهدافشان بیشتر می شود. به ویژه آنکه بسیاری از کسانیکه به گروه های تروریستی می پیوندند عموماً از میان طبقات پایین و کم درآمد جامعه می باشند. گروه هایی که معمولاً از لحاظ اقتصادی تحت فشار می باشند و دریابند فشار اقتصادی ناشی از تدابیر مثبت یا منفی دولت نسبت به گروهی خاص با منشا قومی نژادی و ملی است، سریع تر به گروه های تروریستی می پیوندند. در نتیجه می توان گفت که نابرابری های ساختاری عاملی است برای ظهور جنبش های سیاسی خشن به طور عام و تروریسم به طور خاص، همین مساله در سطح بین المللی نیز صادق است.
تشکر از همراهی شما عزیزان در این مقاله، شما خوبان میتوانید مقالات دیگر ما همچون مراحل شکایت از پزشک و حقوق اداری را نیز مطالعه نمایید.

جرم شناختی تروریسم