جایگاه قانونی مرد در خانواده

قانون فرزند خواندگی
1396-05-15
رویکرد قانون در زمین خواری
1396-05-15

در این مقاله در مورد حقوق مرد در خانواده صحبت میکنیم. حقوقی که قانون حد و مرزی برای آن تایین کرده است. ولی گفتنی است که نقص و ایراداتی هم وجود دارد، چراکه در بعضی شرایط قانون روشن و واضحی وجود ندارد.

لازم به ذکر است که در کشور در بحث حقوق خانوادگی، آئین دادرسی درست و مناسبی وجود ندارد و از همان حقوق مدنی برای بررسی اعضای خانواده استفاده میشود. ناگفته نماند که همین روشن نبودن قانون در بسیاری از موارد خانوادگی موجب سلب آرامش در خانواده شده و حتی بعضی از مردان را بسوی خود رای بودن و اعمال خشونت به همسران خود میکند.
مساله سکوت در مورد حقوق و مسائل خانواده فقط به قانون و دادگاه خلاصه نمیشود همین مساله در عرصه جامعه و اینتر نت هم مشهود است و عموم مردان ایرانی حاضر نیستند مسائل و مشکلات خانوادگی خود را که از قانون ناشی شده مورد نقد و انتقاد قرار دهند و به قوانین ناقص اعتراض کنند .
علت اصلی تغییر نکردن قانون مربوط به خانواده و اصلاح بعضی از قوانین هم همین سکوت کارشناسان و افرادیست که حقوقشان در موضوع خانواده دستخوش بی عدالتی بوده است.
باید گفت که در بعضی موارد نیاز به مشاوره حقوقی بوده و شما عزیزان میتوانید با عضویت در انجمن سایت به طور مستقیم از وکیل پایه 1 دادگستری مشاوره نمایید.

اینکه حقوق مرد بیشتر از زن است، به این معناست که نیازهای آن بیشتر از زن است، لذا اگر زنی در مورد حقوق شوهرش غفلت کند، لطمه بیشتری به او وارد شده است. اینکه مرد حق بیشتری دارد به این خاطر است که نیازهای او در خانواده بیشتر از زن است به همین دلیل، زن‌ها باید بیشتر از مردها حق همسر خود را رعایت کنند.
طبق قانون مرد در خانه 3 مسئولیت مهم را باید ایفا کند:
مرد باید در امور خانوادگی با همسرش مشارکت داشته باشد
آسایش خانواده را تامین کند
نفقه بپردازد

مرد می‌تواند با تحقق هر یک از این 7 شرط، زیر عقد ازدواج را بر هم بزند، ناگفته نماند که این شرایط زیر باید در هنگام عقد در زن وجود داشته باشد، نه بعد از ازدواج پدید آید:
زمانی که همسر دچار جنون دائمی یا ادواری شود
زمینگیری
جذام
نابینایی از هر دو چشم
پیسی
اِفضاء (نوعی بیماری زنانه)
قَرَن (نوعی بیماری که مانع نزدیکی می‌شود)

لازم به ذکر است که موارد و قوانین متعددی وجود دارد که میتوانید با یک مشاور حقوقی مجرب مشورت کرده و قطعا دفتر وکالت ما میتواند گزینه مناسبی برای شما باشد.

جایگاه قانونی مرد در خانواده