تفاوت دادگاه با دادسرا

ابطال سند رهنی
1396-05-16
اثبات مالکیت ملک
1396-05-19

برای انجام وظایف قوه قضائیه دادگستری هایی تشکیل می شود که بتوانند به بهترین شکل احقاق حق کرده و به تخلفات رسیدگی کنند. دادگستری محل انجام خدمات قضایی و حقوقی در هر حوزه، شهر، شهرستان و یا استان است که از دو بخش دادگاه و دادسرا تشکیل شده است.
دادگاه‌ها از لحاظ صلاحیت رسیدگی، به سه بخش اداری، مدنی و کیفری تقسیم بندی می‌شوند. دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است.
مقامات ارشد دادسرا عبارتند از: 1- دادستان 2- معاونین دادستان 3- بازپرس 4- دادیار. بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود. دادسرا مثل دادگاه است، اما در شعبه‌های آن قاضی‌های تازه کار وجود دارد که به آن‌ها دادیار می‌گویند. دادیار مثل پلیس یا کاراگاه است و تحقیقات لازم در مورد اینکه عمل متهمی جرم است یا نیست را به عمل می‌آورد.

در دادسرا حکمی صادر نمی‌شود یعنی مرجعی که مجرم را مجازات می‌کند دادسرا نیست بلکه دادگاه است. ادعا‌ها‌ی که در دادگاه مطرح می‌شود یا جنبه جزائی دارد و یا حقوقی ادعاهای جزائی (کیفری) از طریق دادستان در دادگاه مطرح می‌شود و ادعا‌های حقوقی (مدنی) از طرف مدعی مستقیما با تنظیم فرم مخصوصی در دادگاه طرح می‌گردد.
اگر مشخص شد جرمی انجام نداده در همان دادسرا پرونده وی بسته شده و مختومه می‌شود و قرار‌های (منع تعقیب، موقوفی تعقیب صادر می‌شود) و اگر کسی مجرم تشخیص داده شد پرونده جهت صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به نظر دادستان خواهد رسید و دادستان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست پرونده را به شعبه مربوطه اعاده می‌کند و شعبه مربوط پرونده را جهت رسیدگی به جرم به شعبه جزایی ارسال می‌کند. پس مجازات جرم در دادگاه تعیین می‌گردد و دادسرا فقط به انجام تحقیقات مقدماتی و کیفرخواست و قرار مجرمیت اقدام می‌کند.
تشکر از همراهی شما در این مقاله. شما میتوانید با مراجعه حضوری به دفتر وکالت و یا صحبت تلفنی با وکیل ما از مشاوره رایگان، با مشاور حقوقی ما بهره مند شوید.

تفاوت دادگاه با دادسرا